Inloggen

Laatste nieuws

preview

Beste ouders,

 

In de nieuwsbrief staat een onjuiste einddatum van de meivakantie. De juiste einddatum is vrijdag 5 mei.

Op maandag 8 mei hopen wij alle kinderen weer op school te zien!

 

Alvast een fijne meivakantie gewenst!

Met vriendelijke groet,

Joy Brattinga

preview

Na de finale van het Eiertikspel hebben wij bekend gemaakt wat er is opgehaald voor stichting Kuychi. Dit is een heel mooi bedrag geworden! Omdat uiteraard niet iedereen in de gelegenheid was om hierbij aanwezig te zijn, willen we het bedrag via deze weg graag wereldkundig maken.

 

In overleg met juf Els en juf Marianne was afgesproken dat 500 euro van de opbrengst naar Mama Jane in Oeganda gaat. Een project waar de school al jaren aan verbonden is. Juf Els en juf Marianne dragen deze stichting ook een warm hart toe.

 

Dan blijft er een prachtig bedrag over dat naar stichting Kuychi gaat: 4.633, 95!

 

Beide bedragen zijn overgemaakt naar bovengenoemde stichtingen.

 

Wij danken alle kinderen, ouders en andere belangstellenden voor hun inzet en betrokkenheid!

preview

Na een gezellige Carnavalsochtend heeft de bovenbouw vrijdagmiddag gestemd wie het grootste talent van De Geldershof is/zijn. We zagen zeven fantastische en zeer diverse optredens. Na de stemmingsronde, waarbij alle kinderen mochten stemmen op de act van hun keuze, werd de uitslag bekend gemaakt door het organiserend comité uit groep 8. De Ballie Boys (groep 8F) wonnen met grote meerderheid de "Geldershof got Talent"-trofee. Hartelijk gefeliciteerd boys!

                                                                                                                       

 

acrobatische toeren

 Acrobatische toeren van groep 7L

 

Wie wordt de winnaar?

Wie wordt de winnaar?

 

De Ballie boyw

 De Ballie Boys hebben gewonnen

 

het organiserend comite

De organiserende kinderen krijgen welverdiende complimenten

 

preview

Met veel plezier stel ik jullie op de hoogte van het heuglijke feit dat juf Frederike zwanger is van het 1e kindje van haar en haar vriend Jens (hoera!).Het minder goede nieuws is dat juf Frederike de komende weken thuis moet blijven omdat de vijfde ziekte op onze school heerst (zie de informatie in de laatste nieuwsbrief). Frederike moet het contact met kinderen voorlopig mijden. In het meest gunstige geval is zij er maandag 6 maart weer en in het minst gunstige geval pas maandag 3 april.

Wij zijn op zoek gegaan naar een vaste vervangster en gelukkig is die gevonden. Op maandag staat juf Iris in de groep (zoals altijd) en dinsdag tot en met vrijdag juf Nina. De RT op maandag wordt overgenomen door juf Marjon.

We wensen Frederike een voorspoedig verloop van haar zwangerschap toe. Als alles goed gaat wordt haar kindje in de zomervakantie geboren.

preview

Vandaag hebben we een prachtige dag achter de rug met een sfeervolle viering in de ochtend, 's avonds een heerlijk diner voor de kinderen en een gezellig samenzijn voor de ouders.

Voor deze ochtend hebben de kinderen en hun juffen en meesters vele uren voorbereiden en oefenen achter de rug. Het resultaat: twee sfeervolle vieringen.

Voor het diner en de kerstborrel met toethapjes voor de kinderen hebben vooral de ouders hun beste beentje voorgezet. Ieder kind was supertrots op het lekkers dat papa of mama voor het diner had klaargemaakt. Het festijn buiten is verzorgd door vier Lentse horecaondernemers die tevens ouder van onze school zijn.

We bedanken hiervoor Lucas Smid (de Barbecuebrandweer), Leo Dirks (Pret op recept), Wendy Otting en Rob Beernink (Koken aan de waal) en Marcia Kuipers (Met  Goesting).

kerst buitenfestijn

preview

Vrijdag 25 november 2016 hielden we onze jaarlijkse voorleeswedstrijd. Rosanne Takacs is de kampioen van de middenbouw geworden en Lynn Jacobs werd onze schoolkampioen. Ook deze keer had de jury een moeilijke opgave, omdat alle voorlezers het heel goed deden en een boeiend fragment hadden uitgekozen om voor te lezen.

Lynn verdiende de hoofdprijs omdat ze een mooi rustig leestempo had waardoor de voorgelezen grappen goed uit de verf kwamen. Bovendien keek ze het publiek steeds heel goed aan.

Alle voorlezers verdienen een compliment. We feliciteren Rosanne en Lynn met het behalen van hun titel.

Lynn gaat onze school vertegenwoordigen in de regionale finale. Succes Lynn!

 

 

.Lyyn leest voor

Lynn leest voor.

 

 

De jury heeft het moeilijk.

De jury heeft het moeilijk.

 

Rosanne is middenbouwkampioen

Rosanne is blij met haar prijs. 

                                                                                                                                                                                                

 

De schoolkampioen ontvangt haar oorkonde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lynn ontvangt haar oorkonde.

 

 

 

preview

 

Begin juniheeft de ouderraadpleging voor de verandering van de schooltijden voor groep 3 en 4 plaatsgevonden. De verandering houdt in dat de groepen 3 en 4 na de zomervakantie, net als de groepen 5 t/m 8, op vrijdagmiddag tot 15.00 uur naar school gaan. De uitkomst van deze ouderraadpleging is als volgt:

 

53% van de ouders heeft vóór het voorstel gestemd

40% van de ouders heeft tegen het voorstel gestemd

7% van de ouders heeft aangegeven geen mening te hebben

 

De medezeggenschapsraad heeft in haar vergadering van 28 juni ingestemd met dit voorstel:

  • Omdat 53 % van de ouders voorstander is
  • Omdat leerkrachten en schoolleiding voor het voorstel zijn
  • Mits deze stap niet belemmerend zal werken voor andere mogelijke wijzigingen in de schooltijden
  • Mits de afwisseling van inspanning en ontspanning over de gehele week verdeeld wordt.

De werkgroep heeft het schoolbestuur geadviseerd om te besluiten de schooltijden van de groepen 3 en 4 zodanig te wijzigen dat deze groepen ook op vrijdagmiddag naar school gaan (tot 15.00 uur, net als de groepen 5 t/m 8). In haar vergadering van 5 juli heeft het schoolbestuur het advies van de werkgroep overgenomen en besloten tot de volgende schooltijden voor het komende schooljaar: 

 

Schooltijden

 

Omdat de groepen 3 en 4 in dit rooster teveel lesuren maken, wordt dit gecompenseerd door zes vrije vrijdagen. Deze zijn gepland op:
21 oktober
25 november
20 januari
10 maart
14 april
2 juni

 

 

De werkgroep hoopt met deze wijziging in de schooltijden bij te dragen aan evenwichtige en eenduidige schooltijden en een doelmatige schoolorganisatie. 

 

preview

UITNODIGING

 

Aan het eind van dit schooljaar gaat juf Els Scholten met pensioen. Zij is 38 jaar in het onderwijs actief geweest, waarvan het grootste deel bij ons op De Geldershof.

De afgelopen 28 jaar heeft ze met grote inzet, veel deskundigheid, veel warmte en enthousiasme deel uitgemaakt van ons team. We zullen haar missen.

Maar natuurlijk laten we haar niet zomaar gaan.

 

Daarom nodigen wij u graag uit om haar gedag te zeggen op woensdag 29 juni. Van 16.00 u. tot 18.00 u. bent u van harte welkom op De Geldershof.

 

En natuurlijk hoeft u niets mee te brengen, maar mocht u dat toch willen doen, dan maakt u Els blij met een bijdrage voor een kindertehuis in Peru.

 

Wij hopen u in grote getalen te verwelkomen.

Team De Geldershof.

 

 

 Inline image

preview

Beste ouders en kinderen,

 

In de fotogalerie van onze website kunnen jullie leuke foto's vinden van ons traditionele evenement met Pasen: De finale van het eiertikspel!

 

Met vriendelijke groet,

Joy Brattinga

preview

In de nieuwsbrief van gisteren stond dag en datum van de nieuwsbrief verkeerd vermeld. De juiste dag is donderdag, de juiste datum is 31 maart. 

Met dank aan degenen die mij op deze fout hebben gewezen.

 

preview

Beste ouders,

 

Er staat helaas een storende fout in de nieuwsbrief die u vandaag kreeg.

De sponsorloop is niet op 23 april maar op woensdag 23 maart!

Verder klopt alles in het bericht.

 

Met vriendelijke groet,

Joy Brattinga

preview

Vanmiddag is de finale van onze jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden. Zeven fantastische voorlezers, een zeer deskundige jury en een enthousiast publiek maakten er weer een geweldig festijn van.

Voor de groepen 5 en 6 deden mee: Matthijs Willemsen, Neele Jansen Holleboom, Juliette Luyendijk en Mara van Someren. Juliette is de kampioen van deze groepen geworden. Gefeliciteerd Juliette!

Voor de groepen 7 en 8 deden mee: Lieve van den Heuvel, Alkyonie Wasilopoulos en Sam Leferink op Reinink. Sam is de kampioen van deze groepen geworden. Gefeliciteerd Sam!

(Foto's volgen later).

 

 

preview

Na de afschuwelijke aanslagen in Parijs zal er in Nederland (en in Europa) om 12:00u vanmiddag een minuut stilte gehouden worden. Wij zullen op school deze miuut stilte ook in acht nemen. De bel zal als gewoonlijk om 12:00 uur klinken waarna de kinderen in hun eigen groep zullen blijven. In iedere groep wordt voorafgaand aan dit moment aandacht besteed aan de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag. De leerkrachten zullen dit gesprek elk op hun eigen manier voeren, zodat dit ook het best past bij de belevingswereld van de kinderen in de groep.

preview

Woensdag 11 november is er van 8.30 tot 9.00 uur gelegenheid om de klas van uw kind te bezoeken om te kijken wat er de afgelopen periode zoal gedaan is. Uw kind is daarbij uw gids. Hij of zij laat zien waar zijn/haar plekje in de klas is, wat er allemaal in het laatje en in de kasten ligt, geeft een toelichting op wat er nog meer in de klas staat en hangt en wie zijn/haar klasgenootjes zijn. Kinderen mogen ook met hun ouder(s) meegaan naar de klas van broer of zus, om  daar eens een kijkje te nemen. De leerkracht geeft waar nodig toelichting op de lesstof, de materialen, het digibord enzovoorts. De leerkracht zal niet ingaan op vragen over de leerresultaten of het welbevinden van uw kind. Daarvoor is het oudergesprek van de week erna bedoeld. U hebt daarvoor een uitnodiging van de leerkracht van uw kind gekregen. In de gangen staan flapovers, waarop u aan kunt geven wat u een volgende inloopmoment graag zou willen zien.

 

preview

Er zijn slechts twee kinderen opgegeven voor het Kerstorkest. Op basis daarvan hebben we geconcludeerd dat er te weinig animo is om een orkest te starten. Er is morgen dan ook geen repetitie.

Nu kreeg ik zojuist te horen dat er nog een derde muzikant is die graag mee wil doen. Mochten er nog meer spijtoptanten zijn, dan hoor ik dat graag voor aanstaande dinsdag. Bij een voldoende aantal kinderen kunnen we dan alsnog met het orkest beginnen.

 

preview

Nog een paar mooie zonnige uren en de herfstvakantie is alweer voorbij.

Komende week staat er elke ochtend koffie en thee klaar in de hal voor ouders die even bij willen kletsen of andere ouders willen ontmoeten. We willen hiervan een traditie maken na elke vakantie. We hopen u één van de komende dagen te mogen begroeten bij de ochtendkoffie!

 

preview

Thema-avond Je Kind Sociaal Online

Internet en kinderen, een perfecte combinatie: met mobieltjes, tablets of computers zitten kinderen op WhatsApp, Facebook, Instagram en Twitter. Logisch, er is namelijk ook veel leuks te beleven op social media. Ouders hebben vaak ook vragen over hoe zij hun kinderen het beste kunnen begeleiden.

Het Sociaal Wijkteam organiseert samen met de basisscholen in Nijmegen Noord op 4 november a.s. een interactieve avond voor ouders van kinderen uit groep 7 en 8. Het is een avond waar u informatie krijgt, vragen kunt stellen en ervaringen uit kunt wisselen.

Masha Gromova, jongerenwerker bij Meer Welzijn zal ons deze avond meenemen in de digitale wereld. Zij verzorgt sinds twee jaar voorlichtingsavonden en volgt de ontwikkelingen op het gebied van social media.

Datum:                4 november 2015

Tijd:                      20:00 uur. Inloop 19:45 uur

Locatie:               Basisschool De Verwondering in Lent

Aanmelden:      themabijeenkomstnoord@gmail.com (met vermelding van je naam en telefoonnummer)

U bent van harte uitgenodigd!

preview

Een ouder van onze school heeft het initiatief genomen om een maandelijks ontmoetingsmoment te organiseren. Wij geven graag ruimte en bekendheid aan dit soort initiatieven. Zie haar bericht hieronder.

 

Borrelen bij DinerCafé Altijd Lente!

 

In Lent ‘ons dorp’ komen wekelijks nieuwe mensen wonen, veel van hen brengen hun kinderen naar De Geldershof.

Omdat ik als ‘niet-meer-zo-nieuwe ouder’ weet hoe leuk het is als je wat aanspraak hebt en snel wat leuke mensen leert kennen ben ik begonnen met een borrel om elkaar eens zonder (gillende) kinderen te kunnen ontmoeten en elkaar wat rustiger te spreken. Dat is de ’Mambo’ geworden: elke 3de donderdag van de maand (deze maand dus op 15 oktober) ben je welkom tussen 20 uur en 23 uur bij Altijd Lente! We hebben al een aantal heel gezellige avonden gehad!

 

Geen gedoe, gewoon binnenvallen en een drankje of thee’tje erbij en gezellig kletsen over wat dan ook.

Er is altijd wel iemand, dus je kunt gewoon aanschuiven, en ook gezellig als je nog een andere leuke moeder meeneemt!

 

Voel je vrij om aan te sluiten, geen verplichtingen, gewoon als je het leuk vindt.

En kun je niet of heb je geen zin, kom je lekker niet. Vrijheid blijheid. Volgende maand is er weer een borrel.

Groeten,

Femke (Linde 3F en Gijsje 1B)